[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

Teatr Amatorski „Na Zamku” w raciborskim szpitalu

KONCERTW czwartek 16 marca w sali konferencyjnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu odbyło się barwne widowisko pod nazwą „Graj piękny Cyganie”. Organizatorem była Filia nr 4  Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Potrzeba zmiany nastawienia pacjentów do pobytu w szpitalu, jak również urozmaicenie tego pobytu, aby chory na chwilę „zapomniał” o chorobie miała istotne znaczenie  w pomyśle nawiązania współpracy Biblioteki z Teatrem Amatorskim „Na Zamku”. Nie bez znaczenia miał również fakt, że występy teatru cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

koncert

Tematem niecodziennego barwnego widowiska, przygotowanego pod kierunkiem Teresy Okaj,  były cygańskie rytmy i piosenki przybliżające widzom zaczarowany świat romskiej kultury. Talenty i zaangażowanie występujących zostały wyeksponowane dzięki oryginalnej interesującej muzycznej interpretacji utworów i kolorowym kostiumom. Tancerze z ogromnym temperamentem prezentowali żywioł tańca, który jest nierozłącznym elementem kultury romskiej.

Przedstawienie, owacyjnie przyjęte przez widzów, dostarczyło wielu wzruszeń i pozytywnych emocji.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu