spotkanie

[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PORAJU

Narodowe Czytanie 2017

gośćWe wtorek 5 września, w ramach zainicjowanej przez Prezydenta RP ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach Letnisku odbyło się wspólne czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Żarki Letnisko włączyły się w tym roku w akcję Narodowego Czytania.

spotkanieFot.: Paweł Krzyczmonik, UG Poraj

Akcja „Narodowe Czytanie” została wymyślona i po raz pierwszy zorganizowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku po to, by popularyzować w polskiej kulturze wielkie dzieła literatury rodzimej, poznać własne dziedzictwo kulturalne, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa.

W tym roku czytane było dzieło Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, które zwyciężyło w ogólnopolskim losowaniu zdobywając prawie 18 tys. głosów.

„Wesele” to dramat w trzech aktach, który powstał na kanwie autentycznego wydarzenia jakim było tradycyjne wiejskie wesele poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Jest to barwna opowieść o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach. Od samego początku wiernie odzwierciedlał prawdziwą duszę Polaków i ukazywał nasze prawdziwe oblicze. Mimo upływu ponad 100 lat od premiery dramatu, dzieło to nie traci na aktualności i nadal jest prawdziwe.

W tegorocznym spotkaniu w ramach Narodowego Czytania w Żarkach Letnisku udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku z oddziałami gimnazjalnymi, którzy w barwnych strojach i pięknej dekoracji wykonali krótką inscenizację fragmentów dramatu.

spotkanie

Licznie zaproszeni goście również zaprezentowali wybrane sceny utworu, a wśród odtwórców znaleźli się m.in. wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, zastępca wójta Katarzyna Kaźmierczak, sekretarz Gminy Poraj Maria Magdalena Gurbała, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Andrzej Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha oraz radny Tomasz Klimek.

Zaproszeni goście, wśród nich wójt Łukasz Stachera, także włączyli się we wspólne czytanie

W uroczystości ponadto wzięli udział nauczyciele, mieszkańcy Żarek Letniska oraz rodziny uczniów. Spotkanie z lekturą uświetnił pyszny tort ofiarowany przez Justynę Pietrzak i Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „Czar Słodyczy”.

tort

Organizatorem Narodowego Czytania była Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach Letnisku wraz ze Szkołą Podstawową im. Pokoju i Świetlicą Środowiskową w Żarkach Letnisku.

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju