ZAJĘCIA

[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORNONTOWICACH

W Ornontowicach powstaje papierowy teatr!

ZAJĘCIAOd września br. uczniowie klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice biorą udział w warsztatach teatralno-literackich, na które składają się: warsztaty z podstaw aktorstwa, ilustracji i opowiadania, tworzenia scenariuszy opowieści, scenograficzno-plastyczne i reżyserskie. Spotkania te prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z dziedziny teatru, pedagogiki teatru, animacji kulturalnej i plastyki: Iwonę Woźniak, Joannę Sodzawiczny, Barbarę Wójcik-Wiktorowicz i Zofię Piątkowską-Wolską z wydawnictwa Tibum.

Efekty tych działań zobaczymy już w listopadzie br., kiedy klasy zaprezentują przed rodzicami i młodszymi kolegami mini-spektakle lokalnych opowieści w konwencji teatru Kamishibai. Niebawem w czytelni biblioteki będzie można również obejrzeć wystawę fotograficzną, dokumentującą przebieg wydarzeń.

ZAJĘCIA

Zadanie odbywa się w ramach realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach drugiego etapu projektu pt. „Niecodzienne spotkania z książką, czyli warsztaty teatralno-literackie dla dzieci” – w partnerstwie z Fundacją Szafa Gra i przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.

zajecia

teatrzyk

spotkanie

logosProjekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla Książki 2017.

 

 

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach