[Zapowiedź] WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Katowicka Wielka Liga Czytelników Rodzinne Czytanie

wlcKreowanie mody na czytanie wśród rodzin to główny cel „Katowickiej Wielkiej Ligi Czytelników – Rodzinne Czytanie”. Projekt jest adresowany do dzieci z katowickich przedszkoli i szkół specjalnych wraz z ich rodzinami.

Udział w projekcie polega na wspólnym przeczytaniu 15 książek oraz uzupełnieniu Pamiętnika Młodego Czytelnika. Autorzy wypełnionych pamiętników będą mogli uczestniczyć w VII Wielkiej Zabawie Rodzinnej (9 czerwca 2018 r.), podczas której odbiorą dyplomy i upominki.

Uczestników zgłaszają rodzice/opiekunowie prawni za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia można przesyłać do 25 marca 2018 r.

Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Urząd Miasta Katowice, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych.

Szczegółowe informacje: http://wielka-liga.pl/.

Regulamin konkursu: http://katowice.wielkaliga.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin_wlc-rc_2017-2018.pdf.

Formularz rejestracyjny: http://wielka-liga.pl/przedszkole/wlc_rejestracja.php.

Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

wlcPopularyzacja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych. Promocja wartości rodzinnych. Kreowanie mody na czytanie. Takie cele towarzyszą „Wielkiej Lidze Czytelników”.

Konkurs jest adresowany do klas 1-7. Będzie przebiegał w trzech etapach: szkolno-bibliotecznych, powiatowych i wojewódzkim. Etap finałowy zostanie przeprowadzony 24 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się natomiast 9 czerwca podczas VII Wielkiej Zabawy Rodzinnej.

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe i biblioteki publiczne z powiatów województwa śląskiego, w których został powołany Koordynator Powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników. Lista koordynatorów jest dostępna na stronie http://wielka-liga.pl/lista-koordynatorow/.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

Więcej informacji: http://wielka-liga.pl/.

Regulamin: http://wielka-liga.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin_wlc2017-2018.pdf.

Formularz rejestracyjny szkół i bibliotek: http://wielka-liga.pl/wp-content/uploads/2017/12/formularz_zgloszenia.pdf.

Uwaga!

Zgłoszenia szkół podstawowych oraz bibliotek publicznych z Katowic, podpisane przez dyrektora placówki, należy dostarczyć w terminie do 15 stycznia 2018 r. koordynatorowi powiatowemu:

  • w formie papierowej na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice;
  • drogą elektroniczną w formie skanu na adres: wicedyrektor@pbw.katowice.pl.

 

Certyfikat Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

Promocja mody na czytanie w domach i placówkach oświatowych. Rozwijanie kultury czytelniczej wśród dzieci. Popularyzacja twórczości dziecięcej… To tylko niektóre z celów Projektu Certyfikat Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”, adresowanego do katowickich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół specjalnych.

Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Urząd Miasta Katowice, Regionalny Ośrodek Doskonalenia  „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy udostępniono na stronie http://katowice.wielkaliga.pl/certyfikaty/.

Placówki, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu są proszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz jego przesłanie do 15 stycznia 2018 r. w formie elektronicznej (skan zgłoszenia) na adres: certyfikat@wielka-liga.pl.

Wręczenie certyfikatów odbędzie się 11 czerwca 2018 r.

Nadesłała: Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach