obraz

[Zapowiedź] TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2018

Hasło promujące Tydzień Bibliotek 2018 i Mistrz Czytelnictwa

obrazTegorocznym hasłem promującym ogólnopolską akcję Tydzień Bibliotek 2018 brzmi (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Zostało zaproponowane przez Okręg SBP w Opolu.

Wyjaśnienie znaczenia przez Zarząd SBP: w dosłownym znaczeniu słowo „dowolność” oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo,
kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości.
Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę
niepodległości – wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości,
historii, tradycji i kultury narodu.

Ogłoszono również X edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. Zgłoszenia opisujące działania biblioteki upowszechniające czytelnictwo należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres: konkurs@sbp.pl do 9 marca 2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie SBP .