[Zapowiedź] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sztambuch Michała Jagiełły” – promocja publikacji

plakatBiblioteka Śląska zaprasza 1 lutego br. na godz. 17:00 na promocję książki „Sztambuch Michała Jagiełły” zawierającej wspomnienia poświęcone Michałowi Jagielle oraz spotkanie z Rafałem Monitą.

„Sztambuch Michała Jagiełły”  to wyjątkowa pozycja zawierająca wspomnienia poświęcone Michałowi Jagielle – pisarzowi, poecie, taternikowi, ratownikowi górskiemu i wieloletniemu dyrektorowi Biblioteki Narodowej. Wspominają go nie tylko ludzie gór, ale także poeci, pisarze i uczeni.

Michał Jagiełło był związany z Biblioteką Śląską, w której przez kilka lat prowadził Salon Literacki – cykl spotkań z wybitnymi twórcami polskiej literatury. Jego przyjazdy do Katowic stały się tradycją, którą w publikacji przedstawili prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej i Magdalena Skóra – zastępca dyrektora ds. książnicy. Swoimi wspomnieniami dzieli się także wydawca książki Rafał Monita – muzyk i menadżer kultury, założyciel Oficyny Artystycznej Astraia. Nakładem tego wydawnictwa w 2012 r. ukazał się poetycki album „Tatry. Koncert na dwóch Michała Jagiełły i Krzysztofa Wojnarowskiego”.