[Zapowiedź] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły

BędzinMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie zaprasza autorów, twórców, poetów zarówno niezrzeszonych, jak i członków związków twórczych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Władysława Stefana Sebyły, którego współorganizatorem jest Instytut Mikołowski
im. Rafała Wojaczka w Mikołowie oraz Towarzystwo Historyczne Szembeków w Warszawie. Konkurs podobnie, jak w ubiegłych latach odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.

Ogłoszony po raz jedenasty konkurs ma charakter otwarty. Wpisuje się w obchodzony w tym roku Rok Zbigniewa Herberta oraz cel 4 Zrównoważonego Rozwoju AGENDY 2030 ONZ „Dobra jakość edukacji”. Jego celem jest inspirowanie do aktywności twórczej i rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, pielęgnowanie piękna języka polskiego oraz konfrontacja twórczości poetyckiej. Nagrodą Główną konkursu jest dofinansowanie do wydania tomiku poetyckiego w wysokości 1 000 zł.

Dotychczas w ramach konkursu organizatorzy mieli przyjemność wydać tomik „50 wierszy na godzinę” Iwony Świerkuli (Warszawa, 2016), „Gdy zamszowieje ligustr” , Anny Piliszewskiej (Wieliczka, 2015), „Syta cisza”, Eli Galoch (Turek, 2014), „Przekazy podprogowe”, Patryka Chrzana (Dąbrowa Górnicza, 2013), „W objęciach wiatru” Jolanty Wychowaniec (Sosnowiec, 2012), ” Drogi niepowrotu” Cezarego Granickiego (Gródków, 2011) oraz „Północna strona” Bartosza Wiczkowskiego (Dąbrowa Górnicza, 2010).

Utwory na konkurs można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres biblioteki z dopiskiem: konkurs poetycki. Szczegółowe warunki konkursu zawiera REGULAMIN dostępny na stronie www.biblioteka.bedzin.pl.