WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

wstęga28 marca 2018 r.  zmarł ś.p. Krzysztof Malczewski – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie. Najbliższym Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Prof. zw. dr hab. Jan Malicki,
Dyrektor Biblioteki Śląskiej,
wraz z  Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek Samorządowych Województwa Śląskiego