[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Siemianowice 2Inne oblicze Michałkowic

 „Kto nie zna historii swego kraju, swego miasta i wioski, to jakby swego ojca i matki nie znał” /Ks. Piotr Skarga/

Każdy z nas rodzi się, żyje i wzrasta w podstawowej komórce jaką jest rodzina. To ona daje nam poczucie tożsamości, zapewnia bezpieczeństwo. Z drugiej strony każdy z nas należy też do wielkiej grupy jaką jest naród związany z ojczyzną, w której przyszło nam żyć. Pomiędzy tymi dwoma dużymi grupami znajduje się miejsce na przestrzeń – małą ojczyznę. To nią, w sensie naszego miasta, a w szczególności jedną z dzielnic – Michałkowice zainteresował się pan Marcin Wądołowski i napisał książkę „Michałkowice – wieś i dwór na przestrzeni dziejów”.

Wczorajsze spotkanie w Bibliotece poświęcone było właśnie Michałkowicom. Poprowadził je pan Marcin Wądołowski – urodzony w Siemianowicach Śląskich, absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, socjologicznych i kulturoznawczych w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest doktorantem kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Pan Marcin przedstawił zebranym dzieje Michałkowic odmiennie niż
w dotychczasowych publikacjach, skupiających się na obliczu polityczno – administracyjnym historii wsi i parafii. Autor skoncentrował się na stronie społecznej, na właścicielach wsi
i dworu, wokół którego skupiało się ówczesne życie. Spotkanie ubogaciła pani Barbara Ponicka – córka ostatniego zarządcy dworu, która wyznała, że dzięki wydanej książce, dwór, cała praca ojca i nie tylko, odżyła.

Na zakończenie spotkania przyszedł czas na podpisywanie książki, na rozmowy. Bardzo dziękujemy za spotkanie i życzymy wielu sukcesów oraz napisania kolejnych książek.

Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat naszego miasta,
a w szczególności zapoznaniem się z nową książką pana Marcina, zapraszamy w progi naszej Biblioteki.

Anna Leszczak

Siemianowice 2