[Zapowiedź] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Wszechnica24 kwietnia 2018 r., godz. 17.00

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach
i Biblioteka Śląska zapraszają na spotkanie z cyklu Wszechnica

W programie wykład „Ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne”, który wygłosi prof. Tadeusz Niedźwiedź.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – klimatolog specjalizujący się w klimatologii synoptycznej obszarów górskich i polarnych oraz obszarów miejskich i przemysłowych. Badał m.in. zróżnicowanie mezoklimatyczne na obszarze Pogórza Karpackiego i w dolinach tatrzańskich oraz w Changaju w Mongolii i na Spitsbergenie. Pracę naukową rozpoczął w 1964 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1977 do 2005 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oddział w Krakowie. W latach 1996– 2014 pełnił funkcję kierownika Katedry Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedstawiciel Polski w Technical Committee Meteorology – COST w Brukseli (1999–2006). Członek Polskiej Akademii Umiejętności, wicedyrektor Wydziału Przyrodniczego PAU; od 2013 r. członek Rady Stacji Naukowej PAU w Katowicach. Jest autorem blisko 300 publikacji naukowych i redaktorem „Słownika meteorologicznego” (2003).

Wstęp wolny!
Zapraszamy!

Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
sala Parnassos