[Zapowiedź] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Globalnie w bibliotekach akcja FRSI i Polskiej Akcji Humanitarnej

PROJEKTMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie znalazła się w nielicznym gronie 50 placówek w Polsce, które zakwalifikowały się do programu „Globalnie w bibliotekach” organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie oraz Polską Akcję Humanitarną.

W ramach akcji, której celem akcji jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
w tym spotkań oraz dyskusji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na społecznie ważne zagadnienie, jakim jest pomoc humanitarna, towarzyszące jej stereotypy oraz wiedza na bazie, której kształtowane jest ludzkie podejście do problemu, w będzińskiej bibliotece odbędzie się cykl edukacyjnych spotkań, „Kiedy przychodzi kryzys. Porozmawiajmy
o wojnach, katastrofach naturalnych, pomocy humanitarnej i imigracji”, które zostaną przeprowadzone w:

  • oddziale dla dzieci i młodzieży w budynku biblioteki głównej, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 – 6 czerwca, godzina 10.00
  • filii nr 1 – Ksawera, ul. Wisławy Szymborskiej 2 – 5 czerwca, godzina 11.50
    i 14 czerwca godzina 11.00
  • filii nr 2 – Warpie, ul. rtm. Witolda Pileckiego 1 – 21 czerwca godzina 14.00
  • filii nr 4 – Łagisza, ul. Pokoju 44 – 12 czerwca, godzina 10.00

Realizacja wszystkich spotkań opierać się będą na dotychczasowej wiedzy
i doświadczeniu zawodowym bibliotekarzy prowadzących dotychczas podobne cykle edukacyjnych zajęć oraz na pakiecie materiałów edukacyjnych przekazanych od organizatorów projektu ( karty dyskusyjne, ulotki edukacyjne, wystawa informacyjna) skupionych wokół refleksji na temat pomocy humanitarnej oraz globalnych wyzwań, na które pomoc humanitarna odpowiada. Więcej szczegółów na temat realizacji projektu w będzińskiej książnicy można uzyskać bezpośrednio we wskazanych agendach.