[Relacja] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W ŁAZACH

WPADNIJ NA SŁÓWKO…

SŁOWOW piątek trzynastego zdarzyć się może wszystko. Jednak w tym roku uczniowie klasy IIIB Szkoły Podstawowej w Niegowonicach nie będą kojarzyć tego dnia wyłącznie z pechem i przykrymi niespodziankami. Trzynastego kwietnia obchodzili bowiem Światowy Dzień Scrabble.
Scrabble to kultowa gra stworzona przez architekta Alfreda Buttsa w 1931 roku. Polega na układaniu słów z wylosowanych płytek oznaczonych literami. Ułożone wyrazy układa się na kwadratowej planszy. W trakcie gry gracze kolejno dokładają utworzone przez siebie wyrazy, a uzupełniona plansza przypomina krzyżówkę. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych gier świata. Wzbogaca zasób leksykalny, doskonali umiejętności słowotwórcze oraz szybkiego anagramowania. Zatem dobry scrabblista musi wyróżniać się spostrzegawczością, pomysłowością oraz umiejętnościami strategicznymi – a takich w Szkole Podstawowej w Niegowonicach nie brakuje.

Filia Biblioteczna nr 1 w Niegowonicach we współpracy z biblioteką szkolną wspólnie zorganizowały dla uczniów młodszych klas zajęcia warsztatowe poświęcone tej grze. Po omówieniu zasad uczniowie klasy IIIB rozegrali miniturniej. Wspólna gra umożliwiła połączenie nauki, rywalizacji i przede wszystkim wspaniałej zabawy.

Nadesłała: Anna Wilczok

Biblioteka wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju: edukacja