[Zapowiedź] KSIĄŻNICA BESKIDZKA

Bielsko-Biała szkoleniaKsiążnica Beskidzka w Bielsku-Białej otrzymała dofinansowanie na realizację cyklu szkoleń dla bibliotekarzy z Książnicy Beskidzkiej oraz bibliotek gminnych powiatu bielskiego. Szkolenia realizowane będą w 2018 roku w ramach programu Partnerstwo dla książki, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

LIPIEC
Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji  i terapii.

W lipcu autorskie szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz – prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. W programie omówione zostaną następujące zagadnienia: biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci
i młodzieży, dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w biblioterapii, wykorzystanie wielokulturowych bajek filozoficznych w edukacji i terapii, stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii i wiele innych zagadnień.