[Zapowiedź] Warsztaty i szkolenia SBP

Warsztaty dla bibliotekarzy

linkStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy do udziału w jesiennych warsztatach. Szczegóły oferty poniżej.

Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu

18 września 2018 r., Warszawa

plakatOpis szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestnicy warsztatów otrzymują bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania.

  • Mnemotechniki stymulujące współpracę półkul mózgowych
  • Ćwiczenia pamięci operacyjnej przez skojarzenia
  • Metody pracy z uczniem dyslektycznym, z ADHD, osobami ze spectrum autyzmu
  • Mapy myśli, drzewa decyzyjne, zasady szybkiego czytania
  • Metody pracy z uczniem zdolnym
  • Inne

Warsztaty poprowadzi wg autorskiego programu dr Wanda Matras Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany trener metod stymulacji pamięci i rozwoju intelektu z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Kosztu udziału w warsztatach to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) .

Więcej informacji i formularz zgłoszenia dostępne są na platformie SBP.

 

Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości

17 września 2018 r., Warszawa

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metod pracy z Seniorami. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami w wieku dojrzałym oraz pokazują różne techniki pracy twórczej na bazie odpowiednio dobranej literatury. Zajęcia zawierają także elementy stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Pokazują, jak aktywnie prowadzić spotkania łączące pokolenia oraz rozwijać międzypokoleniową transmisję wartości.

Warsztaty poprowadzi wg autorskiego programu dr Wanda Matras Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany trener metod stymulacji pamięci i rozwoju intelektu z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Kosztu udziału w warsztatach to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) – cena obejmuje serwis kawowy i certyfikat.

Więcej informacji i formularz zgłoszenia dostępne są na platformie SBP.