[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Wakacyjna Akademia Kultury

SPOTKANIEW lipcowe czwartki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbywały się niezwykle ciekawe wykłady w ramach Wakacyjnej Akademii Kultury 2018. Tegoroczny cykl spotkań ze specjalistami w poszczególnych dyscyplinach naukowych nosił tytuł „Światopoglądy”. Była mowa o  filozofii i edukacji, religiach i kulturze, a generalnie o kondycji człowieka współczesnego.

Jako pierwsza w tym roku wykład wygłosiła dr hab. Grażyna Kubica-Heller z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentka analizowała wpływ przekonań religijnych na edukację kobiet, a tytuł wykładu brzmiał „Feministyczny efekt Lutra, czyli o śląskich ewangeliczkach i ich edukacji”. Z kolei prof. nadzw. dr hab. Izabela Trzcińska z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej zabrała słuchaczy w podróż „Ścieżkami polskich teozofów” do Indii i do Estonii.

wykład

W następnym tygodniu prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2002, zadał publiczności trudne pytanie: „Czy to wszystko może się powtórzyć? Rozmyślania o wojnie”. Refleksja osnuta wokół dzieł literatury i sztuki XX wieku, a sięgająca do myśli filozoficzno-społecznej od starożytnej Grecji po współczesność nie była zbyt optymistyczna: mimo rozwoju ludzkości i postępu cywilizacyjnego, kultura nie chroni człowieka przed przemocą, którą on sam stosuje.

spotkanie

Jako ostatni wykład wygłosił dr hab. Marek Rembierz z cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Wykład pt. „Spór światopoglądów: kolektywizm i indywidualizm a personalizm. Próba obrony człowieczeństwa i indywidualności…” dotyczył kwestii relacji jednostki i społeczeństwa oraz niebezpieczeństw, jakie wynikają z centralizacji edukacji oraz socjalizacji, eliminującej indywidualne cechy poszczególnych osób.

spotkanie

Wiślańska biblioteka składa serdeczne podziękowania wszystkim wykładowcom tegorocznej edycji Wakacyjnej Akademii Kultury i niezawodnej publiczności. Na kolejny cykl wykładów zapraszamy za rok. Do zobaczenia!

Relacje z poszczególnych wykładów oraz zdjęcia dostępne na stronie biblioteki: http://biblioteka.wisla.pl/?cat=24

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle