[Zapowiedź] Nowości Wydawnictwa SBP

Propozycje Wydawnictwa SBP

stowarzyszenieWydawnictwo SBP prezentuje najnowsze publikacje, które można zakupić po okazyjnych w sklepie internetowych SBP. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

LILIPUCIA REWOLUCJA

okładkaAutorki: Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka

Opis publikacji:

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytelnika przez arkana pracy wydawniczej, zaglądają na biurka redaktorów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób panorama „lilipuciej” rewolucji – bezprecedensowego fenomenu kulturowego.

Z recenzji dra hab. prof. UW Grzegorza Leszczyńskiego (Uniwersytet Warszawski)

Cena: 65 zł

Książka dostępna jest w sklepie internetowym Wydawnictwa SBP.

Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych

okładkaAutorzy:  Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski

Opis publikacji:

Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i bibliotekarzy jest dziś bardzo duże, o czym świadczy liczba ukazujących się co roku publikacji. Niestety książki niejednokrotnie rażą nieprzemyślaną szatą graficzną, a nawet błędami typograficznymi, co wpływa na obniżenie ich jakości komunikacyjnej. Oczywiście problem ten nie dotyczy wyłącznie edycji z dziedziny nauk bibliologicznych, lecz ogółu wydawnictw naukowych o profilu humanistycznym. Wierzymy zatem, że nasza praca stanowi odpowiedź na realną potrzebę. Dlaczego jednak książkę adresujemy przede wszystkim do bibliologów i bibliotekarzy? Uważamy bowiem, że ludzie książki potrafią szczególnie docenić wartość dobrze opracowanej i wydanej publikacji. Mamy nadzieję, że w środowisku tym postulaty autorów trafią na podatny grunt, a coraz lepiej wydawane publikacje będą się przyczyniały do upowszechniania wiedzy i staną się wzorem dla innych.

Cena: 29 zł

Książka dostępna jest w sklepie internetowym Wydawnictwa SBP.