[Konkurs] RÓWNAĆ SZANSE 2018

równać_szanse16 sierpnia Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Równać Szanse 2018”. Wnioski mogą składać wszystkie biblioteki z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji. Dzięki udziałowi w projekcie Biblioteki mogą zdobyć cenne doświadczenia i umiejętności, a młodzież zyska szansę na udany start w dorosłe życie.

W zeszłym roku szansę na rozwój potencjału całego środowiska lokalnego wykorzystało blisko 150 bibliotek z około 500, które złożyły wnioski. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2019 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu. Termin składania wniosków upływa 25 października 2018 roku, o godzinie 12.00.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:  https://rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie

Regionalnym Partnerem Programu dla województwa śląskiego jest:

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

45-082 Opole, ul. Barlickiego

Adres e-mailowy: rsz.tak@gmail.com

tel. 608511550, 602629994.

Życzymy Państwu ciekawych pomysłów i powodzenia w zdobywaniu Grantu, który na pewno wzbogaci Państwa ofertę dla czytelników.