[Zapowiedź] Nowości Wydawnictwa SBP

Okładka SBPNowe publikacje SBP

Wśród publikacji wydanych przez SBP pojawiły się 2 nowe pozycje.  Pierwsza z nich to „Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą” autorstwa Marleny Gęborskiej. Przedmiotem niniejszej książki są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi instytucjami. Zasadniczym celem rozprawy jest ukazanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szczegółowych należą:

  • przedstawienie typologii i funkcji najpopularniejszych imprez bibliotecznych dla dzieci i młodzieży,
  • ukazanie biblioteki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej,
  • wyznaczenie wspólnych obszarów promocji biblioteki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter syntetyczny, diagnostyczny oraz pragmatyczny.
Cena: 65 zł

 

Druga pozycja została wydana pod tytułem „Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989″, jej autorką jest Katarzyna Biernacka-Licznar.

SBP OkładkaRozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intrygujący i zróżnicowany zarówno literatury tłumaczonej na język polski, jak i polskiej kultury i rzeczywistości wydawniczej PRL. Autorka śledzi bowiem zarówno samą literaturę tłumaczoną, jak i zmienne nastawienia cenzury, drobiazgowo omawia różnorodne motywy decyzyjne, przedstawia zapiski, zalecenia i opinie, dając w ten sposób znakomite studium tego zjawiska, wciąż niedostatecznie opisanego, szczególnie w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży.
Cena: 41 zł

Obie książki są dostępne w sklepie internetowym Wydawnictwa SBP.