[Zapowiedź] DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

Dom Oświatowy - konferencjaSpotkanie finałowe projektu – konferencja „Pola widzenia książki”

15 listopada w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt „Pola widzenia książki – kontynuacja”.

Wstęp na spotkanie jest wolny wolny.

Liczba miejsc jest ograniczona, rezerwacje prosimy wysyłać na adres: domoswiatowy@bs.katowice.pl, tel. 32 255 43 21

By zebrać doświadczenia osób zaangażowanych w przedsięwzięcie „Pola widzenia książki – kontynuacja” i upowszechnić jego rezultaty oraz dobre praktyki, zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji współpracujących przy projekcie.

Pierwsza część spotkania finałowego to dwustronne prezentacje goście – gospodarze, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki lokalnych działań. Chcemy pokazać wszystkie aspekty działalności bibliotek w małych i dużych miastach. Tematem prezentacji będą osiągnięcia instytucji na polu promocji czytelnictwa, działań edukacyjnych i akcji z lokalną społecznością, a także przedstawienie efektów projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja”. Prelegentami będą zarówno goście (instytucje spoza Katowic współpracujące przy projekcie), jak i gospodarze (DOBŚ wraz z placówkami partnerskimi). Kolejny punkt spotkania to wykłady mistrzowskie Anny Machwic i Zofii Oslislo-Piekarskiej. Pierwsza z prelegentek podejmie temat tworzenia książek dla dzieci, przedstawi prace pokonkursowe projektu „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”. Drugie wystąpienie dotyczyć będzie dizajnu przestrzeni i narzędzi komunikacji bibliotek – od funkcjonalnego i przyjaznego pomieszczenia aż po klarowną i nowoczesną stronę internetową.

Trzecim wydarzeniem w ramach spotkania finałowego będzie multimedialny pokaz Ksawerego Kaliskiego. To jednorazowy artystyczny eksperyment, łączący muzykę z obrazem i słowem. Jego celem jest zwrócenie uwagi na różnorodność współczesnych form przekazu tak artystycznego, jak informacyjnego. W ramach spotkania zostaną też otwarte wystawa grupy Brzuch „Galaktyka Utyka!” i wystawa finałowa projektu „Zobacz książkę”. Na zakończenie zapraszamy na wycieczkę miejską prowadzoną przez Ryszarda Nakoniecznego.

Konferencja jest skierowana nie tylko do bibliotekarzy, ale również do edukatorów, animatorów, artystów i nauczycieli. Jej celem jest skupienie środowisk twórczych wokół przestrzeni bibliotek. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Biblioteki Śląskiej „Pola widzenia książki – kontynuacja”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program spotkania finałowego projektu – konferencja „Pola widzenia książki”

10.00–10.30 – rejestracja – Dom Oświatowy BŚ

10.30–10.40 – powitanie uczestników – sala audytoryjna

10.40–12.20 – prezentacja bibliotek partnerskich (Biblioteka Regionalna w Karwinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach)

12.20–12.40 – przerwa kawowa oraz możliwość obejrzenia wystawy poprojektowej „Zobacz książkę” (prace uczestników warsztatów)

12.40–13.00 – multimedialna prezentacja projektu (opieka artystyczna Ksawery Kaliski) oraz wypowiedzi artystów prowadzących działania twórcze w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej

13.00–13.45 – wykład „O istotności identyfikacji wizualnej – Jak cię widzą, tak cię piszą” –Zofia Oslislo-Piekarska

13.45–14.30 – wykład „Książka dobrze zaprojektowana – od projektu do odbioru” – Anna Machwic

15.00 – udostępnienie wystawy grupy Brzuch „Galaktyka Utyka!” – „Tymczasowa Galeria” przy ulicy Francuskiej 12 (parter)

15.30 – wycieczka miejska o aspekcie architektonicznym, prowadzenie: Ryszard Nakonieczny

 

Miejsce: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej (sala audytoryjna), ul. Francuska 12, Katowice

Dom Oświatowy - program konferencji