[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABRZU

Zabrze jak z bajki
logoProjekt „Zabrze jak z bajki” realizowany był przez Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, jego motywem przewodnim były legendy i baśnie śląskie – często już zapomniane, a będące uniwersalnym nośnikiem dziedzictwa kulturowego regionu,
w ramach projektu odbyły się spotkania z autorami zbiorów baśni śląskich: Waldemarem Cichoniem, Bernardem Szczechem i Małgorzatą Zalewską-Zemłą.

Szczególne miejsce w projekcie miały nasze Zabrzańskie legendy i tak zorganizowaliśmy pokazy teatrzyku kamishibai, „Legenda o Marysi żywcem zamurowanej” i „Legenda o Skarbniku”, stworzyliśmy spektakl „O rycerzu Zabrzeskim i jego córce Marysi” przygotowany i wyreżyserowany przez Zbigniewa Stryja, w którym udział wzięli aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu, spacerowaliśmy, także „Śladami zabrzańskich legend” a przewodnikiem był historyk Dariusz Walerjański.
W ramach projektu przygotowaliśmy także szereg interesujących warsztatów m.in. sztuki opowiadania, dekorowania toreb bawełnianych postaciami ze śląskiego folkloru, czy warsztaty tworzenia gry planszowej „Tajemnica zabrzańskiego zamku. Ważnym elementem projektu był Konkurs plastyczny „Skarbnik, utopce, beboki i inni mieszkańcy śląskiej wyobraźni” Zaproszenia do udziału w nim zostały wysłane do liceów plastycznych z terenu województwa śląskiego. Na konkurs napłynęły 73 prace, wystawę pokonkursową można oglądać w naszych filiach.
MKIDNŁącznie na projekt złożyło się 35 wydarzeń, w których udział wzięło 1135 osób, projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.