[Zapowiedź] BiblioLAB

BiblioLAB po raz pierwszy na Śląsku

logoJuż 11 kwietnia spotkamy się w Zabrzu na pierwszym w 2019 roku BiblioLABie. BiblioLAB to propozycja innowacyjnej, aktywnej formy spotkania bibliotekarzy organizowanej przez Stowarzyszenie LABiB oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pilotażowa edycja wydarzenia miała miejsce 28 września 2017 r. w Lublinie.

Śląski BiblioLAB odbędzie się w wyjątkowej i niezwykle inspirującej przestrzeni zrewitalizowanej Łaźni Łańcuszkowej, która kiedyś służyła górnikom, a wiosną 2019 roku ugości bibliotekarzy bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych.

Podczas wykładów, warsztatów i dwóch sesji prezentacji dobrych praktyk, skoncentrowanych wokół tematów nowych technologii, literatury dziecięcej i pracy z dziećmi oraz promocji bibliotek, bibliotekarze będą mogli odkryć pokłady innowacyjności, drzemiące w realizowanych przez nich na co dzień działaniach. Będzie to też świetna okazja do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz zainspirowania się do podejmowania kolejnych wyzwań.

Szczegółowy program BiblioLABu można znaleźć pod tym linkiem: http://bit.ly/harmonogramBiblioLAB

Zapraszamy  na wyjątkowe wydarzenie w niesamowitym otoczeniu wszystkich zainteresowanych, by wspólnie dzielić się wiedzą i mnożyć pomysły! Do zobaczenia w Zabrzu!

BiblioLAB Zabrze – zjazd lokalny bibliotekarzy ze śląska odbędzie się w Zabrzu, 11 kwietnia 2019 roku w Łaźni Łańcuszkowej, przy ul. Wolności 408.

Formularz zapisu na BiblioLAB znajduje się pod tym linkiem: http://bit.ly/BiblioLABzapisy

Wydarzenie jest bezpłatne. Każdy zgłaszający wybiera 2 sesje prezentacji dobrych praktyk, w których chce wziąć udział oraz jeden warsztat. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc zostanie zaproponowany inny warsztat.

Zapisy potrwają do 27 marca. Informację o zakwalifikowaniu się uczestnik otrzyma do 4 kwietnia

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie LABiB i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Wydarzenie współorganizowane jest przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, Bibliotekę Śląską w Katowicach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.

Harmonogram spotkania.

Nadesłała: MBP w Zabrzu oraz sieć LABiB