[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

plakatMiejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza, 12 grudnia 2019 r. o godz. 17.00, na uroczyste podsumowanie obchodów jubileuszu 70-lecia działalności. Wieczór będzie niezwykłą okazją do refleksji nad historią naszej instytucji, a także podzielenia się planami na przyszłość i głównymi założeniami, którymi kierujemy się w bieżącej pracy. Przyczynkiem do rozmów stanie się przygotowywana publikacja, zatytułowana „Dzieje jaworznickiego bibliotekarstwa powszechnego. 70 lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie”, autorstwa Marii Leś-Runickiej i Ryszarda Latuska. Monografię honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Wydawnictwo powstało dzięki zaangażowaniu podmiotów: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Biblioteka Śląska, Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej oraz TAURON Wytwarzanie S.A. Patronami medialnymi są: TVP Kultura, „Puls Jaworzna” i „EXTRA Jaworzno”. Nade wszystko jednak spotkanie stanowić będzie niezwykłą okoliczność do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się i nadal swoją życzliwością wspierają nasze starania w popularyzowaniu literatury i czytelnictwa.

Wieczór w bibliotece uświetni występ Radosława Goździkowskiego. Pianista naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem Andrzeja Wójcińskiego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie, a następnie kontynuował ją u Michała Ziobrowskiego. W 2016 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Krakowie. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. dra hab. Andrzeja Pikula i klasie kameralistyki dr hab. Michała Dziada. Wielokrotnie koncertował w Polsce oraz za granicą m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Szkocji i Szwajcarii. Jako solista występował z orkiestrami NOSPR, CORda Cracovia, Ardente.