[Zapowiedź] POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH

Konferencja „Śląsk literacki XX i XXI wieku”

„Śląsk literacki XX i XXI wieku” to tytuł kolejnej konferencji regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli, regionalistów i osób zainteresowanych tematyką. Będzie to już VII konferencja poświęcona zagadnieniom kultury i literatury naszej małej Ojczyzny. Odbędzie się ona 15 października na Zamku w Toszku, w rodowej siedzibie poety Jozepha von Eichendorffa. Pa-tronat honorowy na konferencją objął Pan Waldemar Dombek Starosta Gliwicki.
Nadrzędnym celem naszej konferencji jest przybliżenie spraw związanych z życiem literac-kim na Śląsku w minionym i obecnym wieku. Temat jest bardzo obszerny, obfitujący w cie-kawe i ważne wydarzenia, ale my z konieczności – bowiem konferencja jest jednodniowa- zmuszeni byliśmy podejść do tej tematyki wyjątkowo skrótowo, biorąc na warsztat ważniej-sze fakty dokumentujące życie literacie w tym czasie. Czy dokonałyśmy trafnego wyboru, pozostawiam ocenie P.T. uczestnikom konferencji. I tak zostaną przedstawione: literatura dwudziestolecia międzywojennego, obraz powstań śląskich w literaturze, życie literackie w województwie śląskim 1945–1989, literatura niemiecka na Śląsku, dorobek literacki Wilhel-ma Szewczyka, próba kanonu literatury na Górnym Śląsku, postrzeganie Śląska przez pryzmat twórczości Alojzego Lyski, obraz Gliwic w twórczości A. Zagajewskiego i J. Kornhausera. Z tymi tematami zapoznają nas między innymi prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Elżbieta Dutka, prof. dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek. Ponadto będzie okazja do zwiedzenia przepięknego średniowiecznego zamku, w tym wieży, oddanej ponownie do udostępniania po zakończonym w tym roku gruntownym remoncie.
Wszelkie szczegóły dotyczące programu konferencji, czasu trwania i dojazdu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Współorganizatorami konferencji są: Centrum Kultury „Zamek w Toszku” i Zarząd Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Krystyna Wołoch