Zaproszenie na konferencję

Plakat promujący knferencjęKONFERENCJA: BIBLIOTEKI SZKOLNE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. SUKCESY, PROBLEMY, PERSPEKTYWY

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich serdecznie zapraszają bibliotekarzy, dydaktyków oraz wszystkie osoby zainteresowane upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej pt. BIBLIOTEKI SZKOLNE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. SUKCESY, PROBLEMY, PERSPEKTYW. Odbędzie się ona 30 września 2015 roku w I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich o godz. 11.00.

Osoby biorące udział są proszone o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do 25 września 2015 r. Kontakt do sekretariatu I LO w Piekarach Śl.: tel. (0 32) 287-29-60; e-mail: lo@piekary.pl. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia o udziale w wydarzeniu.

Plan konferencji:

11.00          Otwarcie obrad . Obrady poprowadzi Jolanta Szulc (UŚ)

11.10–12.20 Pierwsza część obrad

Hanna Langer (UŚ): Biblioteki szkolne w Polsce – dziś i jutro

Aleksandra Zawalska-Hawel: Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piekarach Śląskich z bibliotekami szkolnymi

Justyna Chmal: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich

Magdalena Dzierżak-Man: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1
w Piekarach Śląskich

Joanna Krzewska: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich

Adam Lubos: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich

12.20–12.30           Dyskusja

12.30–13.00           Przerwa

13.00–14.00                    Druga część obrad

Karina Wnorowska: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 w Piekarach Śląskich

Dorota Żelek: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich

Michał Sojka: Biblioteka Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach
Śląskich

Barbara Ociepka: Biblioteka Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich

Ewa Bielec: Biblioteka Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich

Małgorzata Piecuch: Szkolne Centrum Informacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich
14.00–14.15           Dyskusja
14.15-14.20            Zamknięcie obrad