KURS E-LEARNINGOWY – BIBLIOTEKARSTWO W PRAKTYCE – III EDYCJA

Studium prawa europejskiegoStudium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu Bibliotekarstwo w praktyce (III edycja) w okresie od 15.09.2016 r. do 15.12.2016 r. Zapisy na kurs przyjmowane są do 24 czerwca 2016 r. Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego. Opłata za szkolenie (stanowiąca 40% kosztów) wynosi netto 297 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych). Link do strony kursu tutaj.

Program kursu:

 1. Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo – podstawowe pojęcia.
 2. Rodzaje bibliotek i ich zadania:
  • organizacja,
  • administracja,
  • kierowanie.
 3. Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek.
 4. Organizacja zbiorów bibliotecznych:
  • zasady doboru materiałów.
 5. Zbiory biblioteczne:
  • gromadzenie i uzupełnianie,
  • zamówienia publiczne,
  • ewidencja,
  • selekcja.
 6. Przechowywanie zbiorów.
 7. Ochrona materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 8. Opracowanie zbiorów:
  • formalne
   • opis bibliograficzny książki – zasady, normy,
   • strefa opisu,
   • stopnie szczegółowości i poziomy opisu,
   • opis wydawnictw ciągłych,,
   • opis zbiorów specjalnych,
  • rzeczowe
   • klasyfikowanie zbiorów,
   • Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna,
   • tematowanie,
  • katalogi: działowy, systematyczny, przedmiotowy,
  • katalogi komputerowe.
 9. Udostępnianie zbiorów – organizacja, zasady, formy:
  • czytelnie,
  • wypożyczalnie.
 10. Zbiory specjalne.
 11. Czytelnictwo i jego rozwój.