warsztaty

[Relacja] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Szkolenie Motywator technologiczny – zakończone!

szkolenieW czerwcu Biblioteka Śląska zakończyła dwuetapowy projekt szkoleniowy Motywator technologiczny rozwijający kompetencje zawodowe i osobiste bibliotekarzy w zakresie nowatorskich form pracy i wykorzystania nowych technologii w pracy z czytelnikami. Czas zatem na podsumowanie…

Szkolenie zostało przeprowadzone ze środków Instytutu Książki w ramach programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 realizowanego przez biblioteki wojewódzkie. Celem Motywatora technologicznego  było wprowadzenie do bibliotek nowych usług i form działania skierowanych do każdej grupy czytelników dlatego szkolenie składało się z 3 warsztatów:

  • Inspirator, czyli jak pracować z dziećmi i młodzieżą (2 dni),
  • Seniorzy w działaniu (1 dzień),
  • Nowe technologie w kulturze i edukacji (2 dni).

Warsztaty podzielono na dwa zjazdy w kwietniu (3 dni) oraz w czerwcu (2 dni). Podczas pierwszego warsztatu Inspirator, czyli jak pracować z dziećmi i młodzieżą uczestnicy poznali moodboard – narzędzie do  segmentacji grup odbiorców instytucji. Pomocniczym zabiegiem w poznaniu otoczenia instytucji było określenie specyfiki i charakteru miejsca poprzez tworzenia mapy i makiety bibliotek. Uczestnicy zapoznali się z metodami badania potrzeb dzieci i młodzieży, sposobów projektowania zajęć oraz włączania w nie książek.

zajęciaWarsztat Seniorzy w działaniu pozwolił uczestnikom na wymianę doświadczeń z pracy z seniorami oraz poznanie ciekawych pomysłów. Stworzenie wraz z prowadzącymi banku pomysłów pozwoliło na zebranie pomysłów uczestników i wskazówek ich wdrożenia oraz pracy z czytelnikiem.

Ostatni blog warsztatów – Nowe technologie w kulturze i edukacji – pozwolił bibliotekarzom wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Używając laptopów i tabletów uczestnicy poznali wykorzystanie najnowszych technologii w bibliotekach, np.: druku 3D, aplikacji mobilnych na tablety i smartphony, grywalizacji, advergamingu czy seriousgame’u.

warsztatywarsztatyMotywator technologiczny został zrealizowany we współpracy z Fundacją Inicjatyw Twórczych „ę”.  Prowadzący jako trenerzy i koordynatorzy projektów fundacji chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem z bibliotekarzami z własnych projektów. warsztatyIdea szkolenia zmieściła się w aktualnych działaniach bibliotek, co potwierdziła duża liczba zgłoszeń podczas rekrutacji. To spowodowało, że organizatorzy Motywatora zdecydowali się na powiększenie grupy szkolonych bibliotekarzy.

zajeciaDużym sukcesem były także próby wdrożenia pomysłów pracy z młodzieżą i seniorami w bibliotekach uczestników już po pierwszych warsztatach. Dzięki temu bibliotekarze mogli przekazać innym własne spostrzeżenia w czasie kolejnego spotkania.

 

logoiklogo