[Zapowiedź] STOWARZYSZENIE FILARY KULTURY W BĘDZINIE

2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

SFKRok 2016 decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Niewątpliwie wpłynęły na to dwie obchodzone w tym roku rocznice: przypadająca 5 maja 170. rocznica urodzin pisarza oraz 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, obchodzona 15 listopada. Z tej okazji wiele inicjatyw i wydarzeń kulturalnych podejmowanych przez instytucje kultury dedykowanych jest osobie pisarza i jego twórczości.

W Będzinie z inicjatywy Stowarzyszenia Filary Kultury realizowany jest projekt „Henryk Sienkiewicz (Litwos) 1846-1916”, który otrzymał dofinansowanie Miasta Będzina z dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury. Jest to zadanie o charakterze kulturalno-edukacyjnym, które w ciekawy i niebanalny sposób upamiętnia osobę i twórczość Henryka Sienkiewicza, wzbogacając ofertę wydarzeń proponowany przez będzińskie instytucje kultury. To drugi po „Honorowych Obywatelach Miasta Będzina” duży projekt Stowarzyszenia Filary Kultury, którego adresatem jest społeczność lokalna miasta, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli młodego pokolenia.

W ramach projektu „Henryk Sienkiewicz (Litwos) 1846-1916” przeprowadzone zostaną
4 działania, mające zweryfikować dotychczasowe mity interpretacyjne związane z twórczością Henryka Sienkiewicza, która łączy w sobie cechy powieści historycznej z dobrze napisanym kryminałem, pełnym zagadkowych wątków, niespotykanych i zaskakujących zwrotów akcji . Projekt obejmować będzie 2 wykłady naukowe i cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży z będzińskich placówek oświatowych, czytelników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, która jest partnerem projektu oraz mieszkańców miasta, wystawę edukacyjną „Henryk Sienkiewicz (Litwos) 1846-1916” prezentowaną na terenie miasta (m.in. podczas Ogólnopolskiego Narodowego Czytania), towarzyszący ekspozycji katalog wystawy oraz uroczysty finisaż wystawy „Henryk Sienkiewicz (Litwos) 1846-1916” będący podsumowaniem zadania.

Henryk Sienkiewicz był jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku, społecznikiem i laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, którą otrzymał za całokształt twórczości w 1905 roku. Ze wszystkich polskich pisarzy odniósł największy światowy sukces, a dzięki niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis” jest najlepszym ambasadorem polskości. Jego powieści barwnością i przebojowością nie ustępują dziełom James’a F. Cooper’a („Ostatni Mohikanin”) czy Karola May’a (cykl powieści o „Winnetou”), do dziś są chętnie ekranizowane i stale prowokują do dyskusji… Tym razem dyskusja została wywołana przez będzińskie Stowarzyszenie Filary Kultury, które do realizacji projektu uzyskało wsparcie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie oraz Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, w oparciu o którego zasoby zostanie opracowanych część zadań wchodzących w realizację projektu.

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MIASTO BĘDZIN Z DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY.