prelegent

[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza – wykład prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka

wykładFinalizując wydarzenia, odbywające się w naszej Bibliotece, w ramach Roku Henryka Sienkiewicza, zorganizowaliśmy, 23 listopada, spotkanie poświęcone życiu i twórczości noblisty. Wykład, przybliżający sylwetkę pisarza, zarysowaną na tle ówczesnych wydarzeń społeczno-politycznych, wygłosił prof. Ryszard Koziołek – literaturoznawca i historyk literatury z Uniwersytetu Śląskiego. Badacz, dzieląc się wynikami swojej pracy, związanej z przygotowywaną publikacją, przekonywał do istotnej roli, jaką nadal odgrywa twórczość Sienkiewicza w dziejach kultury światowej. Wśród krajów europejskich, gdzie wciąż jest popularny, na pierwszym miejscu, po Polsce, plasują się Włochy.

prelegent

Najsłynniejsza powieść noblisty – „Quo vadis”, dzięki licznym ekranizacjom, na stałe wpisała się w historię światowego kina. Profesor Koziołek porównał Sienkiewicza do retrofuturystów, mówiąc, że intencją twórcy, było ofiarowanie Polakom wizji przyszłości Polski, która wówczas, za sprawą zaborów nie istniała, poprzez obrazy ojczyzny z okresu jej świetności. Ważnym czynnikiem, przemawiającym za sięganiem po dzieła pisarza, jest możliwość użycia ich, jako cennych punktów odniesienia, istotnych argumentów w czasie debat czy pełnych emocji dysput o bolączkach współczesności.

Uczestnicząca w prelekcji młodzież mogła także usłyszeć wiele nieznanych, lub mało znanych faktów z życia prywatnego noblisty, przy czym wskazane zostały, jako pola dociekań dla kolejnych pokoleń, tzw. białe plamy, których jak dotąd nie udało się badaczom rozszyfrować.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie