kongres

[Zapowiedź] 83. ŚWIATOWY KONGRES IFLA WROCŁAW 2017 – PRZEDŁUŻONA REJESTRACJA

Światowy Kongres IFLA we Wrocławiu

kongresDo 31 marca 2017 r. trwają nabory wolontariuszy do pomocy w organizacji Kongresu IFLA oraz przyjmowanie zgłoszeń roll-upów do Bulwaru Bibliotek.

W dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się 83. Światowy Kongres IFLA pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.  Każdego roku jest on organizowany w innym kraju przez IFLA oraz krajowe stowarzyszenie bibliotekarzy. Polska była już gospodarzem Kongresu dwukrotnie w 1936 r. i 1959 r.

W ramach Kongresu IFLA przez siedem dni odbywać się będą obrady sekcji tematycznych, sesje posterowe, otwarte zebrania sekcji i grup roboczych IFLA, bulwar bibliotek, spotkania z przedstawicielami IFLA, wycieczki do bibliotek i pokazy artystyczne. Komunikacja pomiędzy uczestnikami odbywać się będzie głównie w języku angielskim, ale wystąpienia tłumaczone będą także na języki niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i chiński.

Wydarzenie to oceniane jest jako najbardziej prestiżowe w bibliotekarskim świecie. Udział w Kongresie IFLA to okazja do poznania międzynarodowego wymiaru bibliotekoznawstwa, najnowszych rozwiązań technologicznych i bibliotecznych oraz nawiązania zawodowych znajomości. Opłata za uczestnictwo jest wysoka, ponieważ wynosi 665 €, ale polscy bibliotekarze mogą być zwolnieni z ponoszenia kosztów opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenie się jako wolontariusz zwalnia z wniesienia opłaty konferencyjnej. Obowiązkami wolontariusza będzie uczestnictwo w szkoleniu oraz wykonanie przydzielonych przez organizatora zadań w ciągu trzech dni (od czterech do sześciu godzin w ciągu dnia). Pozostałą ilość czasu można przeznaczyć na udział w Kongresie. Poszukiwani są wolontariusze ze znajomością w stopniu komunikatywnym języka angielskiego (obowiązkowo) i także (nieobowiązkowo) niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, arabskiego lub chińskiego. Zgłaszać się można do 31 marca 2017 r. za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie SBP.

Każda biblioteka może wykonać roll-up, promujący instytucję i jej działalność. Zostanie on wystawiony w Bulwarze Bibliotek – przestrzeni wystawienniczej, do której każdy uczestnik będzie mieć dostęp. Ze względu na zagranicznych uczestników tekst na roll-upie powinien być w języku angielskim. Pomoże to jednak trafić z informacjami do bibliotekarzy z innych krajów. Projekty należy wysyłać pod adres: bulwarbibliotekIFLA2017@sbp.pl  do 31 marca 2017 r.

Strony internetowe, na które warto zajrzeć: