[Zapowiedź] 83. ŚWIATOWY KONGRES IFLA WROCŁAW 2017

Światowy Kongres IFLA we Wrocławiu

kongresDo 31 stycznia 2017 r. trwają nabory wolontariuszy do pomocy w organizacji Kongresu IFLA oraz do konkursu o stypendium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych na udział w Kongresie.

W dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się 83. Światowy Kongres IFLA pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.  Każdego roku jest on organizowany w innym kraju przez IFLA oraz krajowe stowarzyszenie bibliotekarzy. Polska była już gospodarzem Kongresu dwukrotnie w 1936 r. i 1959 r.

W ramach Kongresu IFLA przez siedem dni odbywać się będą obrady sekcji tematycznych, sesje posterowe, otwarte zebrania sekcji i grup roboczych IFLA, bulwar bibliotek, spotkania z przedstawicielami IFLA, wycieczki do bibliotek i pokazy artystyczne. Komunikacja pomiędzy uczestnikami odbywać się będzie głównie w języku angielskim, ale wystąpienia tłumaczone będą także na języki niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i chiński.

Wydarzenie to oceniane jest jako najbardziej prestiżowe w bibliotekarskim świecie. Udział w Kongresie IFLA to okazja do poznania międzynarodowego wymiaru bibliotekoznawstwa, najnowszych rozwiązań technologicznych i bibliotecznych oraz nawiązania zawodowych znajomości. Opłata za uczestnictwo jest wysoka, ponieważ wynosi 665 €, ale polscy bibliotekarze mają dwie możliwości bycia zwolnionymi z ponoszenia kosztów opłaty konferencyjnej.

Pierwsza możliwość to uzyskanie grantu w konkursie o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych – IFLA, Wrocław 2017 organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Preferowaną grupą uczestników są bibliotekarze pracujący w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców, ale to nie przekreśla możliwości aplikowania przez bibliotekarzy z większych miejscowości. W konkursie brane są pod uwagę możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy przez bibliotekarza, jego dorobek zawodowy i znajomość języka obcego. Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem systemu EBOI do 31 stycznia 2017 r. Przyznane stypendium można przeznaczyć tylko na opłatę konferencyjną.

Druga możliwość to zgłoszenie się jako wolontariusz. Obowiązkami wolontariusza będzie uczestnictwo w szkoleniu oraz wykonanie przydzielonych przez organizatora zadań w ciągu trzech dni (od czterech do sześciu godzin w ciągu dnia). Pozostałą ilość czasu można przeznaczyć na udział w Kongresie. Poszukiwani są wolontariusze ze znajomością w stopniu komunikatywnym języka angielskiego (obowiązkowo) i niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, arabskiego lub chińskiego. Zgłaszać się można do 31 stycznia 2017 r. za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie SBP.

Strony internetowe, na które warto zajrzeć: