spotkanie

[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Płyniesz Olzo

spotkanieW Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 12 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie z Profesorem Danielem Kadłubcem i promocja książki pt. „Płyniesz Olzo”. To jedyne w swoim rodzaju dzieło, poświęcone kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego, wydane zostało w latach 70. XX wieku, zaś obecna, nowa edycja po raz pierwszy zaprezentowana została w Polsce, i to właśnie w Wiśle.

Książkę przedstawili goście zza Olzy: wiceprezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej dr Józef Szymeczek – opiekun merytoryczny i koordynator projektu oraz jej główny autor – prof. Daniel Kadłubiec. Pierwszy podzielił się osobistymi spostrzeżeniami na temat wydawnictwa, które towarzyszyło jego edukacji i kształtowało tożsamość, drugi omówił zawartość obszernego tomu, który powstał w dwóch różnych epokach. Dwa zespoły autorów nigdy się nie spotkały, ale łączy je osoba Profesora, inicjatora i głównego wykonawcy badań naukowych. „Płyniesz Olzo” to jedyna monografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy stworzona przez nauczycieli i naukowców; podstawowa pozycja dla wszystkich, którzy tę kulturę kultywują, uczą jej i chcą zachować dla przyszłych pokoleń.

spotkaniePodczas wystąpienia Profesor mówił o współczesnych zagrożeniach dla cieszyńskiej tożsamości, o komercjalizacji, amerykanizacji i zniekształceniach kodu kulturowego. Śląsk Cieszyński, zawsze otwarty na wpływy zewnętrzne, musi je adoptować do swojego systemu, a nie bezrefleksyjne naśladować, czego przykładem są liczne przypadki zniekształcania stroju, muzyki, a nawet nazw potraw.

spotkaniePo wykładzie zebrana publiczność, wśród której obecny był burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok oraz sekretarz Sylwester Foltyn, miała do Profesora szereg pytań. Przywiezione zza Olzy egzemplarze książki zniknęły w kilka minut, a po autografy ustawiła się długa kolejka. W związku z promocją w bibliotece prezentowana jest także wystawa pt. „Zaolzie. Fenomen aktywności”, którą można oglądać do 14 lutego. Zapraszamy!!!

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle