zajęcia

[Relacja] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W ŁAZACH

Wszystkie dzieci pięknie czytają

zajęcia16 lutego 2017 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki w Łazach odbył się finał XV edycji miejsko-gminnego konkursu czytelniczego pt. „Wszystkie dzieci pięknie czytają ze zrozumieniem. Książka bawi, uczy, wychowuje”. Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Bibliotekę i Szkołę Podstawową nr 3 w Łazach. W konkursie wzięło udział 10 trzecioklasistów wyłonionych w eliminacjach szkolnych z 8 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Łazy.Podczas finału konkursu uczniowie głośno czytali przygotowany przez siebie tekst a następnie przygotowany przez organizatorów konkursu wiersz Karola Szpalskiego i Mariana Załuckiego „Ada – co podpowiada” i udzielali pisemne odpowiedzi na pytania związane z treścią przeczytanego wiersza. Ich umiejętności – płynność czytania, wyrazistość, pauzowanie, akcentowanie, trafność interpretacji i walory artystyczne – oceniało Jury w składzie: Maria Płatek – przewodnicząca, Elżbieta Gradzik, Marzena Bargieł, Małgorzata Poskrobko.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu i sprawdzeniu prac pisemnych przyznała nagrody książkowe i dyplomy zdobywcom trzech pierwszych miejsc. Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali wyróżnienia i drobne upominki ufundowane przez Bibliotekę.

Nadesłała: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach