[Zapowiedź] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Ile przyniesiesz tyle wyniesiesz, czyli wymiana książek w Będzinie

BLOGERZY25 marca w będzińskiej bibliotece odbędzie się akcja wymiany książek, którą rekomenduje Prezydent Miasta Będzina nie tylko miłośnikom książek i czytania. Akcja, której inicjatorami są Śląscy blogerzy książkowi http://silesiaczyta.pl/ zostanie przeprowadzona
w godzinach od 9.00 do 14.00 w budynku głównym Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie- ul. Piłsudskiego 39. Podlegające wymianie książki, ze względu na datę wydania publikacji będą wymieniane będą w trzech kategoriach:

  • I kategoria to roczniki 2000 – 2008,
  • II kategoria to roczniki 2009 – 2017,
  • III kategoria to książki młodzieżowe wydane w latach 2000-2017.

Wymianie nie podlegają niestety książki dla dzieci, podręczniki oraz komiksy. Za to obowiązuje zasada „ile przyniesiesz, tyle wyniesiesz”. Wszystkie szczegóły wymiany książek raz przeczytanych reguluje regulamin akcji. Zapraszamy serdecznie.
Regulamin wymiany książek:

1) Wymianę książkową organizują Śląscy blogerzy książkowi we współpracy z Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie im. Stefana Żeromskiego w dniu 25.03.2017 r. (sobota) w godzinach 09:00 – 14:00.

2) Organizatorzy akcji w żaden sposób nie zarabiają na tej akcji oraz nie czerpią z niej żadnych innych profitów.

3) „Ile przynosisz tyle wynosisz” to główna zasada akcji.

4) Książki wymieniamy w trzech kategoriach (ze względu na datę wydania książki): I kategoria to roczniki 2000 – 2008, II kategoria to roczniki 2009 – 2017, III kategoria to książki młodzieżowe wydane w latach 2000-2017.

5) Wymieniamy tylko beletrystykę dla dorosłych oraz dla młodzieży. Nie przyjmujemy książek dla dzieci, podręczników, poradników, komiksów itp. Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie.

6) Wymiana odbywa się „z ręki do ręki” – jeśli zainteresuje nas dana pozycja na stoliku z danej kategorii to wymieniamy ją na własne książki z tej samej kategorii (decyduje rok wydania).

7) Wraz z oddaniem książek na wymianę uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu.

8) W sprawach, które pomija powyższy regulamin decyzję podejmują Śląscy Blogerzy Książkowi.