PRZEDSTAWIENIE

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Skojarzenia listopadowe – widowisko

PRZEDSTAWIENIEChoć może tego na pierwszy rzut oka nie widać, kultura teatralna w Zawierciu ma się nieźle. Wprawdzie nie mamy w mieście żadnego stałego teatru, ale za to nie brak u nas ludzi wrażliwych na żywe słowo czy piosenkę, którzy pragną realizować się artystycznie.

Do ludzi tych należy młodzież działająca w Teatrze Poezji II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej oraz seniorzy z chóru i Teatru Integracyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu. 22 listopada, w Klubie „Novum”, we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Zawierciu, zorganizowane zostało widowisko zatytułowane „Skojarzenia listopadowe” z udziałem wymienionych zespołów.

Wieczór otworzył Józef Niedźwiecki, który przedstawił program teatralnego spotkania oraz pokrótce omówił temat stosunku polskiej literatury wobec sprawy narodowej, poczynając od Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, a na Stanisławie Wyspiańskim kończąc. Zwrócił przy tym uwagę na ciągłą aktualność „Wesela” w odniesieniu do współczesnej Polski.

przedstawienie

Widowisko składało się z trzech części. Pierwszą stanowiła adaptacja teatralna fragmentów wspomnianego „Wesela” w wykonaniu Teatru Poezji II L.O. w Zawierciu. Dla młodzieży pod kierunkiem Beaty Jakubek-Niedźwieckiej nie był to debiut teatralny- licealiści wystawiali już wcześniej „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego, teraz zaś na swój warsztat wzięli dramat Wyspiańskiego, co – jak podkreśla nauczycielka – było pomysłem niezależnym, bo wcześniejszym od wyboru tej lektury na tegoroczne Narodowe Czytanie.

W części drugiej, zatytułowanej „Zawiercie, gdzie rozkręca się Jura”, wystąpił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu, który zaśpiewał autorskie piosenki związane tematycznie z naszym miastem, zaś trzecią część wieczoru zajęło przedstawienie w wykonaniu Integracyjnego Teatru Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zatytułowane „Zabytki i ludzie miasta Zawiercia”. Spektakl ten, pełen wierszy autorstwa poetek i poetów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stanowił w istocie nostalgiczną podróż do przeszłości miasta i jego mieszkańców. Wspominano zarówno dawne czasy, kiedy to Zawiercie było jeszcze małą osadą fabryczną, jak i okres późniejszy, kiedy miasto zaczęło przybierać obecny kształt. Usłyszeliśmy o ważnych postaciach zawierciańskiej historii oraz o znanych nam wszystkim miejscach i zabytkach. Działający już od dziesięciu lat zawierciański Teatr Integracyjny raz jeszcze pokazał pełną gamę swoich artystycznych umiejętności.

Opiekę reżyserską nad całym widowiskiem sprawowali Józef Niedźwiecki, Beata Jakubek-Niedźwiecka i Jadwiga Rauk, zaś oprawę muzyczną zapewnili Lidia Wilczyńska i Czesław Łopaszewski. Wstęp był wolny.

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia kulturalne w Bibliotece i Pałacyku oraz zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu