Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje o polityce prywatności obowiązującej w Bibliotece Śląskiej i w prowadzonych przez nią projektach znajduje się na stronie: https://www.bs.katowice.pl/pl/o_bibliotece/politykap_odo

Czym są pliki cookies?

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisywane są ustawienia użytkownika. Wysyłane są one przez serwis internetowy, który odwiedzamy, każdorazowo kiedy wchodzisz na jego stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia, przeglądarka może sprawdzić, czy w urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach, dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookies

Pliki cookies ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji. Żadne pliki cookies wykorzystywane przez nasz serwis nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies

Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookies w większości przeglądarek.

Więcej informacji także na stronie Biblioteki Śląskiej.

 

Regulamin usługi Newsletter serwisu internetowego Śląski Pegaz

 1. Regulamin usługi Newsletter serwisu internetowego Śląski Pegaz, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usługi Newsletter, świadczonej przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, zwaną dalej „Biblioteką”.
 2. W ramach usługi Newsletter serwisu internetowego Śląski Pegaz, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Biblioteka wysyła, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwaną dalej „Newsletterem”.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieokreślony, na podstawie Regulaminu.
 4. Newsletter zawiera informacje o przedsięwzięciach realizowanych przez biblioteki publiczne województwa śląskiego oraz inne informacje z obszaru kultury. Newsletter może zawierać także linki do innych stron internetowych, powiązanych tematycznie z treścią wiadomości.
 5. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż 3 razy w miesiącu.
 6. Warunkiem korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
 • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu „Newsletter” na stronie https://slaskipegaz.bs.katowice.pl,
 • kliknięcie na przycisk „Zapisz się”,
 • kliknięcie linku aktywacyjnego zamieszczonego w przesłanej przez Bibliotekę (nadawca: Śląski Pegaz) wiadomości elektronicznej oraz zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Poprzez potwierdzenie rejestracji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę, w celu świadczenia usługi Newsletter użytkownik akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, przyjmując do wiadomości poniższy tekst:

„Potwierdzając zapisanie się do Newslettera serwisu internetowego Śląski Pegaz i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adresu e-mail) przez Bibliotekę Śląską  w Katowicach, z siedzibą Katowicach, pl. Rady Europy 1 (kod pocztowy 40-021) w celu korzystania z usługi Newsletter. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia lub też ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Pani/u prawo do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 32 20 83 726, e-mail iodo@bs.katowice.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usługi Newsletter”.

 1. Zapisanie się do Newslettera spowoduje dodanie podanego przez Użytkownika adresu e-mail do listy mailingowej i wysyłanie przez Bibliotekę na ten adres Newslettera.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie zapisu do Newslettera, poprzez kliknięcie na link „Unsubscribe” zawarty w każdym wysyłanym Newsletterze. Usunięcie danych następuje w sposób automatyczny i jest potwierdzane komunikatem. Użytkownik może również wysłać polecenie zmiany lub usunięcia swoich danych na adres: iodo@bs.katowice.pl. Zmiany dokonywane są w możliwie najszybszym czasie.
 3. Uwagi związane z działaniem usługi Newsletter można zgłaszać na adresy: ryszard.latusek@bs.katowice.pl oraz magdalena.gomulka@bs.katowice.pl.
 4. Biblioteka zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia usługi Newsletter, bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 5. Biblioteka przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019 poz. 123 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L. 119 z 4 maja 2016 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w celu korzystania z usługi Newsletter, jest Biblioteka Śląska w Katowicach, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Biblioteka gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usługi Newsletter. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub usunięcia. Administrator nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych  Użytkownikowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca szkoleń