[Relacja] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Spotkanie konsultacyjne

spotkanieWe wtorek 23 stycznia br. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie promocji Agendy 2030 ONZ. Uczestnicy rozmawiali o działaniach promujących Cele Zrównoważonego Rozwoju w woj. śląskim – co się sprawdziło i co można wspólnie zrealizować. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINIBA, Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich, Biblioteki Śląskiej, Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalnego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej nr 9 im. J. Brzechwy w Katowicach.

Ważną częścią spotkania były prezentacje prelegentów Magdaleny Gomułki (Biblioteka Śląska), która przybliżyła działania bibliotek w ramach popularyzacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,  oraz osób zaangażowanych w edukację globalną w woj. śląskim: Dobrosławy Egner (MDK w Piekarach Śląskich) i Piotra Biesiady (SP nr 9  w Katowicach). Przedstawione projekty opisywały działania Szkoły Podstawowej nr 9 oraz MDK w Piekarach Śląskich. Prelegenci udowodnili, że edukacja dzieci oraz młodzieży w zakresie SDG może być realizowana nie tylko podczas zajęć w szkole, bibliotece szkolnej, ale także w postaci większych imprez. Takim przykładem jest Fair Trade, który odbył się w grudniu 2017 r. w Katowicach.

Globalni edukatorzy opowiadali również o finansowaniu ich projektów – jakie granty uzyskali, gdzie aplikowali i jakie warunki musieli spełnić. Polecili także strony internetowe zawierające scenariusze, materiały dydaktyczne i relacje do bezpłatnego pobrania oraz wykorzystania. Do najważniejszych źródeł można zaliczyć strony ORE, IGO, CEO, OI ONZ oraz PZS. Bank materiałów z linkami do serwisów oraz przykładami działań bibliotek można znaleźć tutaj.

Rezultatami spotkania był pomysł opracowania wojewódzkiego konkursu czytelniczego o tematyce edukacji globalnej. Zebrani wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach, które umożliwiałyby podzielenie się pomysłami i doświadczeniem z realizacji pomysłów z bibliotekarzami i innymi instytucjami w regionie. Jeśli byliby Państwo zainteresowani uczestnictwem to zapraszam do kontaktu i śledzenia „Śląskiego Pegaza”.

Nadesłała: Magdalena Gomułka, Biblioteka Śląska

Biblioteka wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

cele partnerstwo