[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Kolej w Jaworznie – słowem i fotografią

spotkanie30 maja br. w jaworznickiej Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie z  udziałem autorów publikacji „Kolej w Jaworznie – słowem i fotografią”: Jakubem Górniakiem, Dawidem Staszkiewiczem, Wojciechem Głowaczem oraz Iwoną Brandys. W wydarzeniu uczestniczył również wydawca książki, przedstawiciela firmy Eurosprinter z Rybnika Pan Arkadiusz Palla.

Monografia w niezwykle szczegółowy sposób zestawia dzieje kolejnictwa z sytuacją bieżącą, a także prognozami dalszego jego rozwoju na terenie naszego miasta. Autorzy, dzieląc się swoimi wrażeniami, opowiedzieli licznie zgromadzonej publiczności, o trudnościach, jakie napotkali w trakcie realizacji projektu, wspomnieli o osobach wspierających ich w gromadzeniu i opracowaniu wyjątkowo bogatego materiału źródłowego, podkreślając, że w tym temacie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

spotkanie

Spotkanie honorowym patronatem objął Mirosław Zborowski – Dyrektor PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki w Katowicach. Patronat medialny „Puls Jaworzna”. Organizację imprezy wspierał Związek Zawodowy Maszynistów PKP w Jaworznie-Szczakowej oraz Biuro Promocji i Informacji UM w Jaworznie.

kolej

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja makiety modułowej, przedstawiającej stację handlową Żelistrzewo z początku lat 70. XX wieku. Autorem makiety jest Jakub Rutka a miniatury lokomotyw i wagonów powstały w pracowni Daniela Nowaka.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie