[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w będzińskiej książnicy

 10Z okazji obchodzonego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 7 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbyło się spotkanie Dyrektora i pracowników biblioteki z przedstawicielami władz samorządowych Będzina oraz będzińskich placówek kultury. Wyrazy uznania za zaangażowanie w propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta oraz prezent w postaci laptopa w imieniu Prezydenta Miasta Będzina przekazał Sebastian Szaleniec, Pełnomocnik Prezydenta.

Słowa podziękowania za krzewienie kultury oraz życzenia pomyślności, zadowolenia
i satysfakcji wykonywanej pracy złożył bibliotekarzom Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Dudziński oraz Jadwiga Gubała, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Miasta. Do składanych życzeń słowa uznania dla bibliotekarskiej pracy złożyła Wioletta Mikuła, Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie.

2Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna prezentująca pracę będzińskiej książnicy od początku roku do kwietnia br. oraz specjalne podziękowania za zaangażowanie i kulturę pracy jakie złożył Dyrektora biblioteki, Krzysztofa Malczewskiego wszystkim pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

1Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie