Mikroskop

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

Nauczycielu, odwiedź z klasą bibliotekę!

MikroskopRaciborska biblioteka to nie tylko bogaty księgozbiór, ale także szeroka oferta inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym. Jedną z takich form, są organizowane od początku działalności lekcje biblioteczne. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Celem tego typu działań jest także oswojenie z książką i jej rolą w życiu. Wszystko to oczywiście przy użyciu nowoczesnych, atrakcyjnych dla młodych ludzi rozwiązań!

Dlatego zachęcamy wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania z oferty lekcji bibliotecznych, od poniedziałku do piątku, w godzinach funkcjonowania biblioteki. Wystarczy przyjść lub zadzwonić do wybranej filii lub oddziału i umówić się na spotkanie.

Z początkiem roku szkolnego przygotowaliśmy szereg tematów literacko-kulturalnych, między innymi zajęcia z bajką kręgu kultury anglojęzycznej, warsztaty plastyczne czy spotkania podróżnicze, w trakcie których dzieci poznają historię, kulturę i literaturę Polski czy krajów Ameryki Południowej. Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych przygotowano zajęcia edukacyjne nt. czasopism oraz warsztaty ekologiczne o surowcach wtórnych. Ponadto, w każdej filii tradycyjnie odbywają się tzw. pierwsze wycieczki do biblioteki, czyli zajęcia z podstawowej edukacji bibliotecznej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej biblioteki.

SalauczniowieksiążkaNadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu