debata

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

„Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” – debata w raciborskiej bibliotece

DEBATAJak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Raciborza? Odpowiedzi na to pytanie udzielili uczestnicy debaty, która odbyła się 19 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu a także w 49 innych miejscowościach w całej Polsce.

Debata, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu oraz reprezentanci lokalnych instytucji i stowarzyszeń, odbyła się w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności.

debatadebata

Po burzliwych, aczkolwiek przebiegających w bardzo miłej i twórczej atmosferze naradach, udało się wypracować wspólne stanowisko. Raciborscy działacze doszli do wniosku, że tym co motywuje ich do działania na rzecz społeczności lokalnej jest przede wszystkim wewnętrzna potrzeba niesienia pomocy i bycia potrzebnym, możliwość współpracy z innymi zaangażowanymi ludźmi oraz możliwość wprowadzania zmian. A jakie działania mogłyby ułatwić to działanie? Tu uczestnicy debaty wskazali m.in. potrzebę usprawnienia przepływu informacji między urzędami, instytucjami, organizacjami a mieszkańcami, wsparcie liderów lub ekspertów i usprawnienie procedur mających na celu pozyskanie dotacji. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak tylko rozwinąć skrzydła Polski lokalnej!

pytania

Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej na XI Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2016 r. w Warszawie a raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu