gala

[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” – Gala Finałowa

gala„Nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła”, słusznie twierdził Cyprian Kamil Norwid, ponieważ o potędze i pięknie każdego języka świadczy przede wszystkim dorobek literacki wielu pokoleń narodu, który się tym językiem posługuje. Za nami 20. Jubileuszowa Gala Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.W trakcie wydarzenia młodzi adepci sztuki literackiej zostali nagrodzeni za wyjątkową wrażliwość, umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną oraz zdolność wyrażania własnych myśli i poglądów, poprzez nadanie im poetyckiej, bądź prozatorskiej formy. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Pani Moniki Rejdych Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz Pana Pawła Silberta Prezydenta Miasta – Patrona Honorowego Konkursu, który w słowach, skierowanych do laureatów, wyraził swoje uznanie dla ich talentu i odwagi. Gościem specjalnym Gali był dr hab. Michał Rusinek, prezes krakowskiej Fundacji Wisławy Szymborskiej, wieloletni sekretarz poetki, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ. Znany i ceniony autor książek dla dzieci i czytelników dorosłych, zwracając się w sposób szczególny do laureatów, zachęcał ich do dalszej pracy nad doskonaleniem warsztatu pisarskiego oraz stosowania urozmaiconych form wypowiedzi. W imieniu jury, które jak co roku stanęło przed nie lada wyzwaniem próby obiektywnej oceny utworów nadesłanych z całej Polski, głos zabrała Pani Barbara Chuderska. Członkini kapituły doceniła starania uczniów, zwracając uwagę na dojrzałość literacką młodych twórców.

nagrodzeni

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody: pióra, kałamarze, książki oraz pamiątkowe medale, wykonane specjalnie z okazji jubileuszowej edycji rywalizacji.

Ważnym i trwałym elementem konkursu jest publikacja tekstów laureatów, która w tym roku przybrała wyjątkową postać. Prace nad tegorocznym wydawnictwem trwały kilka miesięcy. Rozpoczęły je badania dokumentów, będących w posiadaniu Biblioteki. Kolejnym cennym źródłem informacji o konkursie i jego laureatach były materiały prasowe oraz niezwykłe rozmowy, z osobami związanymi z historią, tego wieloletniego już przedsięwzięcia. Owocem dociekań jest zawarty w publikacji rys historyczny oraz wykaz dotychczasowych laureatów, a także zmieniające się na przestrzeni lat składy jury. Istotne są również akcenty formalne, jak większy format czy autorska grafika, zaprojektowana przez Pana Marka Dudka.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili uczniowie jaworznickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, podopieczni Pani Aliny Musiał: Sargis Davtyan, w wykonaniu którego usłyszeliśmy znane kompozycje oraz Aleksandra Guja, prezentująca podczas Gali autorską interpretację wierszy, nagrodzonych w dotychczasowych edycjach. Celem uświetnienia Gali została przygotowana aranżacja muzyczna, do nagrodzonego w ubiegłym roku Złotym Piórem tekstu Martyny Roczkalskiej „Cóż ty chrzanisz Pawle z Tarsu”. Linię melodyczną skomponował student Akademii Muzycznej w Katowicach Piotr Laska. Zwieńczeniem uroczystości był występ zespołu Quindependence – zdobywcy II nagrody w 39. konkursie Jazz Juniors 2015.gala

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji konkursu i Gali Finałowej, a w szczególności Panu Pawłowi Silbertowi – Prezydentowi Miasta Jaworzna; patronom merytorycznym: Bibliotece Narodowej, Bibliotece Śląskiej, Fundacji Wisławy Szymborskiej, Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom oraz patronom medialnym: Portalowi MojeJaworzno, gazetom lokalnym: „Extra” i „Puls Jaworzna”, Magazynowi Reklamowemu Żółty Jeż i Głos24 – Gazety Regionalne.

Wśród sponsorów, rzeczowo i finansowo wspierających tegoroczną edycję, znaleźli się: Biuro Promocji i Informacji UM w Jaworznie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej, Tauron Wytwarzanie, nagrody książkowe przekazał Społeczny Instytut Wydawniczy Znak oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, która dodatkowo dla laureatów przygotowała pamiątkowe medale, Zakład ciastkarsko-piekarski Janina Banasik, Galeria Handlowa Galena, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie