spotkanie

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU. FILIA NR 2 NA OSTROGU

Poezja w bibliotece

spotkanieGrudniowe spotkanie w Klubie Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu poświęcono poezji. Trudną sztukę pisania wierszy przybliżyły czytelnikom biblioteki dwie raciborskie poetki – Jadwiga „Wiga” Wojnowska oraz Grażyna Drobek-Bukowska. 

Grażyna Drobek-Bukowska  jest naczelnym redaktorem pisma literacko-artystycznego „Horyzonty” oraz członkiem Związku Literatów Polskich. Podczas spotkania odczytano wybrane utwory z tomiku „Trudna miłość”, który został pozytywnie przyjęty przez krytyków. Jadwiga „Wiga” Wojnowska  pierwszy tomik wydała w 2003 r. Jej wiersze dotyczą m.in. spraw codziennych oraz relacji międzyludzkich. Swoje utwory przedstawiły także klubowiczki  Bernadeta Długosz-Włodarczyk oraz Zofia Gałązka.

Spotkanie stało się okazją do odkrycia siły poezji, która nadaje codziennemu życiu inną perspektywę, pozwala dostrzec szczegóły, piękno świata, ale także ludzką krzywdę i ból. Poezja z pewnością uwrażliwia człowieka i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Na kolejne poetyckie i kolędowe spotkanie w Klubie zapraszamy 10 stycznia o 16.15. Gośćmi będą uczniowie Gimnazjum nr 2 oraz  członkowie Stowarzyszenia „Persona”.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu