[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Siemianowice

Spotkanie ze Śląskiem

Konstanty Wolny, pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego, urodzony w Bujakowie
w 1877 roku, miejsca skąd pochodził nigdy się nie wstydził. Tak rozpoczynał się film przedstawiony zebranej w Bibliotece młodzieży na kolejnym spotkaniu z cyklu „Spotkania ze Śląskiem”. Pamięć o tej wielkiej postaci, jaką był Konstanty Wolny, pielęgnuje cały czas nie kto inny, jak wnuk i imiennik Marszałka. To on właśnie poprowadził spotkanie i przybliżył zgromadzonym postać swojego dziadka.

Wolny był śląskim działaczem narodowym i społecznym na rzecz polskości Górnego Śląska, współautorem ustawy o autonomii Śląska, a także bliskim współpracownikiem Wojciecha Korfantego.

Trzy kadencje pełnił funkcję marszałka Sejmu Śląskiego, a laską marszałkowską, którą dostał od zespołu Urzędu Marszałkowskiego przechodząc na emeryturę, dysponuje dziś wnuk jako pamiątką po dziadku.

A jaki był Konstanty Wolny? Powtarzały się opisy jego osoby jako człowieka sumiennego, sprawiedliwego, ale powolnego i małomównego. Był osobą postępową. Uwielbiał zwierzęta i ogród. Bardzo kochał piątkę swoich dzieci.

Podczas II wojny światowej uciekł przed Niemcami do Lwowa, gdzie zmarł w 1940 roku i tam został pochowany. W 2012 roku udało się jednak przewieźć stamtąd szczątki Marszałka oraz pochować na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach.

Warto zaznaczyć, że za sprawą decyzji Konstantego Wolnego , została utworzona Biblioteka Sejmu Śląskiego, która w późniejszym okresie została przekształcona w Bibliotekę Śląską.

Konstanty Wolny był człowiekiem pochodzącym z biednej rodziny, ale dzięki ciężkiej pracy został dobrym adwokatem, a potem marszałkiem. Warto zatem pamiętać o tak zacnej
i zasłużonej postaci.

Anna Leszczak

MBP

Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie