starodruki

[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Osiemnastowieczne starodruki zostaną poddane konserwacji i digitalizacji

starodrukiW ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa 2017” Książnica Beskidzka pozyskała środki na renowację i udostępnienie cyfrowe trzech ze 107 posiadanych starodruków. Wybrane pozycje to: Michał Abraham Trotz ” Nowy dykcjonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysłow potocznych…” wydany w Lipsku w 1779 roku oraz tegoż autora „Nouveau dictionnaire francois, allemand et polonois…” wydany także w Lipsku w 1771 roku – są to dwa tomy ówczesnego słownika, encyklopedii, zbioru przysłów i powiedzeń. Trzecia pozycja to zbiór kazań protestanckich Christiana Langhansena pt. „M. Krystiana Langhansa (kazatele slowa Bozjho w Meste Kenigsberku w Prusych)…”. Pozycja jest tym cenniejsza, że wydana w języku czeskim.

Książki te są cennymi zabytkami kultury, obrazującymi ówczesny stan wiedzy, poziom języka oraz sztuki drukarskiej i edytorskiej.

książka

Poniższe zdjęcia obrazują dzisiejszy stan kodeksów, a kiedy powrócą już z konserwacji, z przyjemnością przedstawimy Państwu ich na nową odzyskaną świetność.

Nadesłała: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej