[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

wizyty-logo-sama-buzkaBiblioteka w Jaworznie jako „trzecie miejsce”
Wizyta studyjna w ramach programu grantowego
„Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”

20 listopada br. odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie niezwykłe spotkanie, zatytułowane Biblioteka w Jaworznie jako „trzecie miejsce”. Wydarzenie miało charakter wizyty studyjnej, adresowanej w głównej mierze do środowiska bibliotekarskiego.

Jednak wśród naszych gości byli także obecni przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, instytucji, na co dzień zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką i działalnością prozdrowotną, a które z powodzeniem współpracują z naszą Biblioteką. Celem wizyty było wzajemne inspirowanie się do realizacji innowacyjnych projektów.

Ważnym impulsem były nasze doświadczenia, związane z projektem profilaktycznym „Mój wybór-moje życie”, realizowanym w 2013 r. Jego założenia kontynuowane są w ramach cyklu pn. „W przyszłość z przekonaniem: „Wiem, czego chcę”. Program obejmuje działania edukacyjno-kulturalne, skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego ideą jest podjęcie zagadnień, związanych z asertywnością, kształtowaniem osobowości, tworzeniem relacji z drugim człowiekiem. Poruszane tematy, mają za zadanie zwiększyć świadomość młodzieży oraz właściwie ukierunkować jej wybory. Proponowane zajęcia i warsztaty pomagają młodym ludziom przełamywać własne słabości i odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze w życiu pytania: kim chcę być? co chcę osiągnąć? jakie wartości są dla mnie ważne?

Uczestnikom wizyty przedstawiliśmy prezentację multimedialną, która odzwierciedlała działania, podjęte przez naszą instytucję w tym kierunku. Niezwykle cenne były dla nas wystąpienia partnerów przedsięwzięć, którzy potwierdzili celowość i sens poruszania, w bibliotecznej, przyjaznej przestrzeni, zagadnień związanych z profilaktyką.

Wysłuchaliśmy prelekcji: Barbary Obertyn – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie pt. Czy Biblioteka jest odpowiednim miejscem do propagowania treści profilaktycznych?, a także „Instytucje wspierające działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” – Krystyny Bojęś – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaproszeni przez nas goście wzięli również udział w warsztatach metodycznych, zaproponowanych przez Magdalenę Lasotę ze Stowarzyszenia PoMOC, z którym współpracowaliśmy, w ramach prezentowanych podczas wizyty projektów. Aktywnym akcentem wizyty było zwiedzanie Biblioteki oraz wyjazd integracyjny do GEOsfery.

W wydarzeniu wzięli udział: Tadeusz Kaczmarek – Zastępca Prezydenta Jaworzna, Zbigniew Mika – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie, Małgorzata Helbin-Więcek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Bibliotekarze, którzy przyjęli nasze zaproszenie, przyjechali do nasz m.in. Rudy Śląskiej, Zabrza, Rybnika, Piekar Śląskich, Mysłowic, Sosnowca, Jastrzębia Zdroju.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna, Jaworzno