[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORNONTOWICACH

Szkolenie komputerowe

spotkanie26 marca 2019 r. odbyło się zakończenie XVIII edycji bezpłatnego szkolenia komputerowego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach w lutym i marcu br. Szkolenie ukończyły trzy panie, mieszkanki Ornontowic.

Od lutego br. uczestniczki zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i internetu, a przede wszystkim poznały możliwości zastosowania internetu i sprzętu komputerowego w codziennym życiu. W dowód uczestnictwa otrzymały Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Gratulujemy!

spotkanie

Nadesłała: Aleksandra Szczepańska, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach