[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Książnicy Beskidzkiej

Wręczenie odznaczenia Pani Anny GwóźdzW dniu 23 stycznia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Wojewoda Śląski Piotr Litwa oraz Wicewojewoda Mirosław Szemla wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe dla osób zasłużonych w różnych sferach działalności Publicznej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Książnicy Beskidzkiej Prezydent RP wyróżnił Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę: Annę Gwóźdź oraz Łucję Ruchałę.
Wręczenie odznaczenia Pani Anny Gwóźdz

Pani Anna Gwóźdź jest długoletnim kierownikiem filii w Starym Bielsku, osiąga wspaniałe wyniki w pracy z czytelnikiem, prowadzi Dyskusyjny Klub Książki oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Wreczenie odznaczenia Pani Łucji Ruchale

Pani Łucja Ruchała jest kierownikiem Działu Animacji, Promocji i Marketingu, realizuje szereg programów grantowych, zdobywając dodatkowe środki potrzebne na realizację działań kulturalno-edukacyjnych biblioteki. W 2014 r. Książnica przeprowadziła ponad 2000 różnego rodzaju imprez, adresowanych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Za te działania biblioteka była wyróżniona wielokrotnie m.in. przez fundację Cała Polska czyta dzieciom oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pani Łucja Ruchała realizuje też cykl imprez, które przybliżają nam kulturę Czech, Słowacji i Węgier w ramach współpracy partnerskiej z bibliotekami we Frydku-Mistku, Żylinie i Szolnok.

Ponadto Wojewoda wyróżnił odznaczeniami   Za zasługi dla kultury polskiej następujących pracowników Książnicy Panią Janinę Lepiankę oraz Panią Jolantę Rakowską.

Wręczenie odznaczenia Pani Janinie Lepiance

Pani Janina Lepianka, Kierownik Filii Książnicy Beskidzkiej w Komorowicach, prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-kulturalną, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży, popularyzuje czytelnictwo współpracując z lokalnymi organizacjami życia społeczno-kulturalnego. Realizuje wiele programów np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Urodziny z Kubusiem Puchatkiem”, „Mikołaj z Mikołajkiem”, „Poszukiwacze skarbów”. Stworzyła autorski program „Mistrz ortografii” w którym licznie uczestniczy młodzież gimnazjalna. Aktywnie współpracuje, od wielu lat, przygotowując audycje radiowe z diecezjalnym radiem „Anioł Beskidów”. Zaangażowana w pracę społeczną wielu organizacji m.in. działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.

Wręczenie odznczenia Pani Jolancie Rakowskiej

Pani Jolanta Maria Rakowska, pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Zbiorów Regionalnych w którym od wielu lat kieruje Centrum Wiedzy o Regionie. W ramach Centrum popularyzuje wiedzę o regionie realizując, często autorskie, programy. Przygotowuje i realizuje lekcje tematyczne, wystawy które prezentowane są młodzieży         w ramach współpracy ze szkołami. Zrealizowała osiem programów grantowych, stworzyła trzy bazy informacyjne. Aktualnie jest autorką i głównym realizatorem projektu „Tanecznym krokiem cały rok z Kolbergiem” w ramach programu „Kolberg 2014-Promesa” który jest realizowany ze środków grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadesłał: Bogdan Kocurek , Dyrektor Książnicy Beskidzkiej