[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Słowo ma kolor

plakatDziałające w Jaworznie Stowarzyszenie Twórców Kultury może pochwalić się swoim najnowszym wydawnictwem. W 2019 r. ukazał się almanach stowarzyszenia pt. „Słowo ma kolor”, który łączy w sobie twórczość jaworznickich pisarzy – poetów i prozaików. Znalazły się w nim najważniejsze wiersze Ewy Musiorskiej, Alicji Dudek, Urszuli Kępki, Genowefy Frąs, Genowefy Głowacz, Janiny Woźniak, Natalii Urant, Jarosława Sawiaka, Jacka Maliszczaka i Jana Ryszarda Drąga. Wydana antologia jest dziełem bardzo istotnym dla STK. Stanowi kontynuację tradycji literackich, jakie jego członkowie krzewią w naszym mieście. Wszystkich, którzy interesują się jaworznicką twórczością, zapraszamy na spotkanie promujące almanach, które odbędzie się 14 stycznia br., o godz. 17:00.