[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

PREFABRYKATY Katarzyny Rybińskiej – wieczór poezji w bibliotece

GOŚĆW Miejskiej  i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu odbył się wieczór poezji Katarzyny Rybińskiej – autorki debiutanckiego tomu wierszy Prefabrykaty, na co dzień wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Wieczór rozpoczął się od stukotu maszyny pisarskiej – będącego jednocześnie utworem muzyki klasycznej i odgłosem poetyckiej taśmy produkcyjnej. Katarzyna Rybińska przeprowadziła publiczność przez krajobraz swojej wyobraźni i erudycji, dodając do wierszy autorski komentarz, w którym m.in. podzieliła się przypisami do pełnej łaciny i metafizyki twórczości, kierując uwagę na bogatą bibliografię inspiracji literackich (m.in. Proust, Kafka, Cioran). Debiutanckie Prefabrykaty wykuwały się przez dwa lata, a zostały formalnie podzielone na cztery katalogi. Wiersze uzupełnia warstwa wizualna – obrazy Boscha i włoskiego renesansu stanowią jedną z wielu inspiracji poetki.SALA

Katarzyna Rybińska – studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia w zakresie języka angielskiego o specjalizacji lingwistyka stosowana. Tytuł doktora nauk humanistycznych z dziedziny literaturoznawstwa otrzymała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2006 roku. W latach 2006-2012 pracowała w Zakładzie Dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2006 roku jest wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Opublikowała szereg artykułów naukowych oraz książkę pt. Koncepcja „gry umysłu” w prozie Andrieja Biełego i Jamesa Joyce’a (2007 Wrocław). Interesuje się sztuką, mistyką chrześcijańską, filozofią, dziennikami z podróży oraz poezją współczesną. Prefabrykaty są jej debiutem poetyckim. W swojej twórczości lubi eksperymentować i dąży do tego, aby jedna myśl zawsze wyjaśniała bądź pogłębiała inną.

Tomik „Prefabrykaty” jest dostępny w Wypożyczalni Głównej przy ul. Kasprowicza 12. Gorąco polecamy!

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu