Rusinek

[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem

Rusinek11 maja br. odbyło się w naszej Bibliotece niezwykłe spotkanie. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję przekonać się o, być może nieznanej dotąd, skali możliwości, jakie daje zabawa słowem. Wspólne poszukiwania rymów oraz układanie historii, powstałej w oparciu o uzupełnianie przymiotników, okazały się wymagającym kreatywności wyzwaniem i niewyczerpanym źródłem radości. Stało się tak za sprawą naszego gościa, literaturoznawcy, autora książek i tłumacza – Michała Rusinka. Wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej z humorem oraz pasją wprowadzał młodych uczestników wydarzenia w świat swoich badań naukowych i zawodowych zainteresowań, ukazując m.in. podstawowe formy, jakie może przybrać wypowiedź literacka.

spotkanieWydarzenie zorganizowane zostało z okazji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku odbywa się pod hasłem: Biblioteka inspiruje, a także 20-tej jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” oraz w ramach realizacji bibliotecznego projektu pn. Każdy dzień z Biblioteką, dofinansowanego ze środków Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie