[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

„Skarby dzieciństwa” – nowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czechowicach-Dziedzicach

W sierpniu bieżącego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczęła realizację nowego projektu pn. „Skarby dzieciństwa. Biblioteczne spotkania z historią i tradycją lokalną w gminach Powiatu Bielskiego”, którego zakończenie zaplanowano na grudzień tegoż roku. Jego tematem przewodnim jest dzieciństwo i skojarzone z nim zabawy ludowe, a także zabawki oraz obrzędy zawierające rys etnograficzny.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jego adresatami są mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice i Jasienica. Projekt realizowany jest w dwóch palcówkach wiejskich – Filii nr 7 MBP w Ligocie Centrum oraz Filii nr 8 w Ligocie Miliardowicach. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności lokalnej mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice w oparciu o dziedzictwo kultury ludowej, a także podniesienie poziomu wiedzy z zakresu historii lokalnej wśród mieszkańców sołectwa Ligota, a ponadto stworzenie nowej wartościowej oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i osób dorosłych na obszarach wiejskich.

Do tej pory w ramach projektu zorganizowano 4 spotkania. Pierwsze z nich odbyło się w „Chacie Międzyrzecze” w Międzyrzeczu Górnym i poświęcone było rzeźbie w kamieniu. Było to spotkanie wspólne dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice i Jasienica. Młodzi uczestnicy warsztatów, pod okiem Krzysztofa Czadra – pasjonata-artysty, mieli okazję zapoznać się z technikami rzeźbienia oraz wykonać samodzielne prace.

IMG_0343  IMG_0366

We wrześniu zaproszono dzieci do udziału w warsztatach twórczej zabawy, które poprowadziła etnograf Joanna Szczypa. Ich tematem były lalki-szmacianki. Warsztaty poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca zabawki ludowe regionu oraz rozmowa o dawnych zabawach i zabawkach popularnych w czasach dzieciństwa rodziców i dziadków. Następnie każdy z uczestników wykonał lalkę z dostępnych ścinków materiałów, kolorowych nici, włóczki i guzików. Wszystkie etapy pracy zostały zaaranżowane z myślą o najmłodszych i opierały się jedynie na umiejętnościach cięcia i wiązania supełków.

IMG_0409   IMG_0421

  W październiku, podczas spotkania z Iwoną Kusak, uczniowie klas trzecich mogli zapoznać się z tradycyjnymi zabawami dziecięcymi, które urozmaicały czas dzieciom i dorosłym na przestrzeni wieków. Wiele z nich mieli okazję natychmiast wypróbować, np. grę w cymbergaja, koło młyńskie, wilka i gąseczki czy sitko.

IMG_0647     IMG_0640

W listopadzie Filia nr 7 zaprosiła dzieci i dorosłych do wspólnego śpiewu podczas spotkania z chórzystką Joanną Jatkowską pn. „Kołysanki utulanki – wczoraj i dziś”. W programie spotkania nie zabrakło krótkiego rysu o tradycjach związanych z utulankami, wspólnego tworzenia bajki terapeutycznej, ale przede wszystkim nauki i śpiewu kołysanek.

Ostatnie spotkanie projektowe odbędzie się w grudniu. Będą to warsztaty literacko-artystyczne, które poprowadzą pracownicy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. W trakcie tego spotkania dzieci poznają historię Kacperka – góreckiego skrzata, będą głośno czytały fragmenty baśni z podziałem na role, a także samodzielnie ozdobią ciasteczka, które na zakończenie spotkania będą ze smakiem zajadać.

Mamy nadzieję, że i tym razem będzie to wspaniała okazja do spędzenia długiego, zimowego wieczoru w sposób ciekawy, w atmosferze doskonałej zabawy.

 

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna, Czechowice-Dziedzice